Lợn mán đủ món
137
138
139
140
141

Lợn mán đủ món

1.150.000 đồng/ Bàn 6 người

Mẹt lợn mán đủ món
Mẹt lợn mán đủ món

chả lợn mán lá bưởi
Chả lợn mán lá bưởi

lòng gan lợn mán hấp
Lòng gan lợn mán hấp

Lợn mán bọc xôi kèm thịt
Lợn mán bọc xôi kèm thịt

lợn mán xào lăn
Lợn mán xào lăn

Lợn mán nướng
Thịt lợn mán nướng

Tiệc chuyên đề khác


Ngỗng đủ món

Ngỗng đủ món

Giá 1.300.000/1 mâm
Khám phá
Lợn rừng đủ món

Lợn rừng đủ món

1.550k/ bàn 6 người
Khám phá
Gà đông tảo

Gà đông tảo

Theo thời giá
Khám phá
Sâm cầm đủ món

Sâm cầm đủ món

1.600.000 đồng/ 1 con
Khám phá
Kỳ đà đủ món

Kỳ đà đủ món

1.190.000 đồng/ /1kg (trọn gói)
Khám phá
Hoẵng rừng đủ món

Hoẵng rừng đủ món

Theo thời giá
Khám phá
Cầy hương đủ món

Cầy hương đủ món

3.150.000₫/1 kg(trọn gói)
Khám phá
Baba đủ món

Baba đủ món

Theo thời giá
Khám phá
Don rừng đủ món

Don rừng đủ món

Theo thời giá
Khám phá
Dê đủ món

Dê đủ món

1.390.000 đồng / Bàn 6 người
Khám phá